Vitraažide restaureerimine

vitraažide restaureerimine ja taastamine

Vitraažide restaureerimine

Vanade hoonete taastamisel võib olla erinevaid valikuid – kas hoone renoveerida, rekonstrueerida või isegi lammutada ja uuesti ehitada. Kõigil neil juhtudel võib olla vajadus säilitada hoonele iseloomulikke elemente nagu näiteks klaasvitraažid või maalingud. Kõik sõltub otsustajate eelistustest või ka Muinsuskaitseameti ettekirjutustest. Juhul kui vanades hoonetes on kasutatud vitraažikunsti, kuulub vitraaž kindlasti restaureerimisele või taastamisele määratud väärtuste hulka.

Sellisel juhul saavad aidata klaasikunstnikud või restaureerimisega tegelevad ettevõtted. Klaasinterjöör kuulub just esimeste hulka, kus vitraažide restaureerimiseks, parandamiseks ja taastamiseks saavad
kunstnikud kasutada juba õpitud ning aastate jooksul klaasikunstis omandatud kogemusi ja oskusi.

vitraažide restaureerimine ja taastamine
vitraažide restaureerimine

Restaureerimist vajav vitraaž meie Klaasinterjööri stuudios

Kõige tavalisem on, et restaureeritakse ja taastatakse kirikutes olevaid vanu vitraaze. Seal tuleb arvestada kindlasti Muinsuskaitseameti ettekirjutuste ja reeglitega. Iga kirik on eraldiseisev ja omanäoline projekt uute tehniliste ja kunstiliste lahendustega. Tuleb arvestada nii tinaraamide, klaaside kui ka aknaraamide eripäradega.

Sageli on kirikute vitraažid kokkupuutes välisõhuga ning vanad vitraažid on seal kas väga halvasti säilinud või üldse hävinud – restaureerimine pole enam võimalik. Kui kirik on otsustanud vitraažid taastada, tuleb tellida uued vitraazid kooskõlas kiriku soovidega, samas arvestades kiriku arhitektuuriliste eripärade ja tehniliste võimalustega.

Tuleb ette ka teiste muinsuskaitse all olevate hoonete, nagu näiteks mõisad, lossid, või harvemini ka elumajade vitraažide taastamist. Juhul kui vanad vitraažid on nii katki või purunenud, et taastada pole enam midagi, siis saab teha ka täiesti uued vitraažid vanade jooniste või allesolevate osade järgi. 

Samas on alati võimalus lasta klaasikunstnikel vaid vanade akende ja nende kirjelduste järgi täiesti uued vitraazid valmistada. See variant kuulub siiski juba uute vitraažide tellimise valdkonda, kus täpsed joonised ja vitraažid on valmistatud juba uue kunstniku poolt.

Eesti arhitektuuris esineb ühiskondlike hoonete vitraaže, mis on pärit hilisemast nõukogude ajast. Nende vitraažide ja klaaside restaureerimine võib olla lihtsam, sest teos võib olla dokumenteeritud ja dokumendid säilinud. Lihtsamate tööde hulka kuulub ka Eesti taluhäärberite stiilis värviliste ruudukeste taastamine verandaklaasides.

vitraažide restaureerimine ja taastamine

Taluhäärberi verandaklaasid

Vitraažid on valmistatud kliendi tellimusel ja ühendatud hermeetiliselt klaaspaketti. Traditsiooniline lahendus uues kuues. Vanades hoonetes on sageli kasutatud ka klaasimaalingut või mustrisse matistatud klaasi. Klaasimaalingud on eesti kirikutes üsna tavalised. Samas matistatud mustreid kasutati palju just viktoriaanlikus stiilis ehitistel. 

Traditsioonilised mustrid ja ornamendid aknaklaasidel saame aidata taastada. Joonistame uuesti mustrid, leiame klaasid või taastame viktoriaanlikus stiilis aknaklaasid. Isegi kui peente matistatud mustritega klaasid pole meie ajaloolistes ehitistes nii tavapärased, siis euroopa ja lähinaabrite renoveerimisprojektid võivad selliseid töid ka meile tuua.

vitraažide restaureerimine ja taastamine
vitraažide restaureerimine ja taastamine
vitraažide restaureerimine ja taastamine

Restaureerimisprojekt piiri tagant

Vanade akende restaureerimise käigus vahetati välja purunenud värvilise klaasi ruudud ning matistatud mustriga klaasdetailid.

Värviliste klaaside valik on tänapäeval väga lai ning sobivat tooni klaasitükkide leidmine on suhteliselt lihtne. Värvilisi klaase saab kasutada rikkalikust kaasaegsete klaasitehaste toodangust. Veel tänapäeval leidub ka ettevõtteid, kes valmistavad lehtklaasi eriti traditsioonilisel viisil käsitsi puhudes, mis annab klaasile võimalikult autentse välimuse. 

Katkised klaasid vahetatkse vitraažis võimalikult sarnaste uute klaasitükkidega. Üksikute pragude ja klaasikahjustuste parandamiseks on tavapärane praktika ka klaasosades esinevate pragude peitmine või täitmine. Kuna vitraažide lahtilammutamine algosadeks on alati seotud riskiga, kus terved kõrvalasuvad klaasosad võivad puruneda, siis väiksemate kahjustuste varjamiseks võib just see olla parim viis.

vitraažide restaureerimine ja taastamine

Tõestus, et klaasivalik on suur ja lai

Tinaprofiili asendamise või parandamise võimalused lähtuvad alati vitraažide seisukorrast. Väga vanade vitraažide puhul on suhteliselt raske ühendada aja jooksul pudedaks muutunud tinaraami uuega. Selline soov nõuab alati meistri hinnangut ning kogemusi, et otsustada mil viisil täpselt oleks võimalik vana vitraaži tinajooned uuesti terveks, ilusaks ning ka vastupidavaks muuta.

Klaasinterjööri poole saate pöörduda kõigi nende küsimuste korral: vitraažide restaureerimine, vitraažide taastamine, uute vitraažide tellimine, klaaside matistamine, värviliste või matistatud klaaside osaline vahetamine, jooniste taastamine, tehniliste lahenduste otsimine ning ka paigaldamine ja transport.

Vaata edasi: ”Soomus” – Kuressaare kohtumaja kunstikonkursi võidutöö